საქართველოს
სახელმწიფო
გერბი

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია
შემსყიდველი

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაცია. (ტენდერის ნომერი – DEP160000020)


 


შემსყიდველი  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ადგილობრივი მნიშვნელობის მესტიის ცენტრი-აეროპორტი-წრნიაში საავტომობილო გზის კმ 1+000 - კმ 4+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<