საქართველოს
სახელმწიფო
გერბი

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია

მესტიის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი

 

მისამართი: დ. მესტია, სეტის მოედანი  №7

 

ტელეფონი: +995 551 08 08 94

 

ticmestia@gmail.com